ÖRSJÖ BARN OCH UNGDOMSFOND

Fonden bildades för många många år sedan, årtal oklart just nu, i samband med att Örsjö IF och Socialdemokraterna Örsjö, sålde folketshus som ligger vid riksväg 25. Folketshus har haft många namn, Nyckelhålet, Trivselknuten och Skattskrinet.

Personer i Örsjö som var delägare i Folketshus efterskänkte sina andelar och fonden bildades. Stadgarna skrevs så att Örsjö IF alltid är berättigade 70% av den årliga avkastningen, och "övriga" barn, ungdomar, föreningar 30%.
Detta hade antagligen med procentfördelningen av ägandeskapet och antalet ideella timmar att göra.

Fonden har länge stått orörd, och bara använts fåtalet gånger. Därför har den också vuxit till en hög nivå. Avkastning sker bara dom år som fonden har en positiv utveckling över det satta målet, fonden följer index.

Styrelsen över fonden består av:
Örsjö IF-Jerry Evaldsson
Socialdemokraterna-Urban Nilsson
Oberoende-Thomas Elmgren

Det är dessa personer som tillsammans har beslutanderätt över fondens ansökningar, stadgar, beslut osv. Dom svarar mer än gärna på era frågor!

Viktigt att framhålla är vart pengarna egentligen kommer ifrån, Örsjö IF och Socialdemokraterna i Örsjö.

 

 

2014 års utdelning
Örsjö IF 36 201 kr
Örsjö skola 5000 kr
Elin Linde 3000 kr
Wilma Bentsrud 1800 kr

2015 års utdelning
Örsjö IF 39 500 kr
Axel Jonsson 6130 kr
Örsjö Skola 3500 kr
Örsjö Förskola 3500 kr
Wilma Bentsrud 2500 kr

2017
Örsjö IF 17000kr

2018
15500kr